.
ZARZĄD I CZŁONKOWIE.
ZARZĄD OSP KOSTUCHNA
.

Prezes Zarządu
 Marek Odrzywołek


Naczelnik OSP, Wiceprezes Zarządu
Krystian Wesoły,

.
INFORMACJA

Aktualne informacje i wydarzenia z działalności OSP Kostuchna
znajdują się na nowej stronie
www.ospkostuchna.pl

Treść niniejszej strony ma charakter archiwalny
14.10.2011r.
.


Zastępca Naczelnika - Michał Dejas,


Sekretarz - Łucja Rupa,


Skarbnik - Wojciech Przewoźniak,


Gospodarz - Daniel Kaniewski,


Członek Zarządu - Czesław Helik,


Członek Zarządu - Henryk Siwy,


Członek Zarządu - Janusz Chwalczyk


Sztandar OSP Kostuchna

.
KOMISJA REWIZYJNA OSP KOSTUCHNA
.

Przewodniczący - Żogała Czesław
Sekretarz - Jezierny Paweł
Członek - Stulka Antoni

.
CZŁONKOWIE OSP KOSTUCHNA
.
CZYNNI
Marek Odrzywołek - strażak, prezes zarządu,
Libront Dariusz - strażak, naczelnik, dowódca sekcji, sanitariusz,
Daniel Kaniewski - strażak, gospodarz,
Solik Andrzej - strażak, dowódca sekcji,
Gręda Dagmara - strażak, ratownik medyczny,
Dubiel Monika - strażak, ratownik medyczny,
Gajewski Grzegorz - strażak, kierowca - konserwator sprzętu p.poż.
Sójka Marek - strażak, dowódca sekcji,
Gos Jacek - strażak - dowódca sekcji,
Stulka Antoni - strażak, kierowca,
Żogała Czesław - strażak, kierowca,
Szewczyk Stefan - strażak, kierowca,
Szewczyk Michał - strażak,
Piechota Jacek - strażak,
Przewoźniak Wojciech - strażak,
Prusik Justyn - strażak,
Feć Zygmunt - strażak,
Gajewski Marcin - strażak,
Uszok Marcin - strażak,
Uszok Paweł - strażak,
Miłkowski Mariusz - strażak,
Siolik Bartosz - strażak,
Zając Bogdan - strażak,
Kłakus Bogdan - strażak,
Wesoły Krystian - strażak,
Wodniok Jan - strażak,
Bąk Daniel - strażak,
Wilczyński Patryk - strażak,
Janocha Łukasz - strażak.
WSPIERAJĄCY
Żogała Stanisław,
Żogała Henryk,
Makosz Bolesław,
Wieruszewski Janusz,
Stepanow Henryk,
Połap Edward,
Fleiszer Józef,
Twardowski Kazimierz,
HONOROWI
Czyż Adam
Hoffmann Rajmund,
Brożek Aleksander,
Bojda Stanisław,

_OSP Kostuchna_

.
>>> Sprawozdanie z działalności OSP Kostuchna za 2007 rok <<<Aktualności Ogłoszenia Historia Zdjęcia Zarząd Ciekawostki Kontakt
Humor strażacki


Telefon alarmowy
Kogut       998       
Kogut.
Pamiętaj