.
HISTORIA


Ochotnicza Straż Pożarna w Kostuchnie działa od ponad 85 lat.

 

Pierwsza sikawka

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach w ramach gminy obejmowała ochronę pożarową nad Ochojcem i Kostuchną.

 

W Kostuchnie porą letnią gmina powoływała stróża nocnego, który czuwał nad bezpieczeństwem pożarowym. W razie pożaru wszyscy mieszkańcy mieli obowiązek brać udział w gaszeniu.

 

W 1922 roku mieszkańcy Kostuchny postanowili założyć Ochotniczą Straż Pożarną w Kostuchnie z inicjatywy : Kłakus Ludwik, Żogała Józef, Ryś Paweł, Luka Paweł i ks.Stanisław.

Pierwsze zebranie odbyło się w dniu 17.09.1923 roku poprowadzone przez Komendanta OSP - Piotrowice, druha Krawczyka zapisało się do straży 30 ochotników z Kostuchny.

Na pierwszego Prezesa OSP powołano Walentego Czernek - kierownika szkoły. Pozostałymi członkami pierwszych władz byli: ogniomistrz: Namysło Franciszek, sekretarz: Solik Józef, gospodarz: Ryś Paweł oraz  Kłakus Ludwik, Żogała Józef, Pietyra Wilhelm, Ptaszny Paweł, Biskup Herman.

 

Pierwsze władze OSP Kostuchna. 1923r

 

Na remizę strażacką przeznaczono szopę drewnianą znajdującą się na palcu szkolnym (była szkoła podstawowa na "górce").

Strażacy początkowo nie mieli mundurów, a tylko białe opaski z pieczątką na rękawach. Na remizę strażacką w Kostuchnie przeznaczono szopę na placu szkolnym.

 

Zarządzenie miejscowych władz nakazywało miejscowym gospodarzom obowiązek dostarczania koni do przewozu sikawki w razie pożaru.

 

OSP - Kostuchna uczestniczyła często w akcjach gaszenia pożarów w Piotrowicach, Podlesiu, Murckach i Zarzeczu. Urząd Gminy w Piotrowicach zakupił w 1936 roku 40 m węży tłocznych dla OSP w Kostuchnie. W tym samym roku zwrbowano również 20 nowych członków wspierających.

 

OSP Kostuchna. 1936r.

W dniu  19.09.1937r. w okresie spóźnionym straż w Kostuchnie obchodziła 10-lecie istnienia

OSP Kostuchna. 1937r.

Na uroczystościach tych spisano "humoreskę":

Rok pański 1937 - Czasopismo straży miejscowej "Topór"

"Wychodzi kiedy chce i kiedy mu się podoba,

Cena pojedynczego egzemplarza dla czytelników darmo,

dla innych podwojona cena.

Redakcja i administracja przy ulicy remizowej,

Redaktor: Pan Sikowski bez odpowiedzialności"

 

We wrześniu 1939r. po wkroczeniu wojsk hitlerowskich pod dyktando okupanta wybrano nowe władze na czele których stanął Kuc Erwin. 

Po wyzwoleniu zmieniono władze w skład których weszli:

Prezes: Kłakus Ludwik, Komendant: Żogała Józef, Skarbnik Józef, Sekretarz: Ryś Paweł, Gospodarz: Grzesica Gerhard, Członkowie: Kołodziej Karol, Szczypka Franciszek.

  

W 1950 roku OSP Kostuchna otrzymała pierwszy samochód (sanitarny) marki "Mewa" oraz powołano do OSP sanitariusza Ludwika Kloca.

Mewa

W 1952 roku OSP Kostuchna przekazano samochód Gaz a następnie Lublin.

W roku 1954 w całym pożarnictwie zmieniono strukturę organizacyjną. Na miejsce Stowarzyszenia Związku OSP powołano Komendy OSP.

W skład pierwszej Komendy OSP w Kostuchnie weszli: Komendant: Grzesica Gerhard, Z-ca ds.polit. Kłakus Ludwik, Z-ca ds. gospod.: Ryś Paweł. Ze straży odszedł Żogała Józef (ze względu na zły stan zdrowia) otrzymując od Zarządu Wojewódzkiego Straży Pożarnych w "Stalinogrodzie" nominację na Komendanta honorowego.

Zarząd OSP Kostuchna_1956r.

W roku 1956r wybrano nowe władze dla OSP Kostuchna na czele których stanęli:

Prezes: Kozyra Józef, Naczelnik: Kuzia Maksymilian, Z-ca nacz.Grzesica Gerhard, Sekretarz: Sczypka Franciszek, Skarbnik: Ciepły Konrad, Gospodarz: Kłakus Ludwik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Gałuszka Józef, Członkowie komisji: Żymełka Herbert, Żogała Franciszek.

Uchwałą Rady Narodowej w Kostuchnie z dnia 19 lutego 1968 r. podjęto decyzję o budowie nowej remizy strażackiej.

 

Budowa remizy 1969r.  Budowa remizy 1969r..

.Budowa remizy 1971r.

 

Remizę budowali strażacy społecznie, a oddano ją do użytku w 1972 roku.

 

Remiza OPS Kostuchna 1972r.

 

W dniu 10 listopada 1974r. OSP Kostuchna obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia oraz następuje uroczyste przekazanie nowej strażnicy do użytku.

 

.50 lat.    

 

50-lecie  50 lat  50_lat.

 

Sikawka

W 70. rocznicę istnienia OSP - Kostuchna otrzymała nowy sztandar.

 

Sztandar OSP_Kostuchna Nadanie sztandaru  

 

Obecnie dysponuje samochodem bojowym "Jelcz", samochodem "Żuk" oraz motoprzyczepą - "Polonia". W roku 2000 Urząd Miasta sfinansował nowoczesny samochód pożarniczy GBA 2/25marki "Renault", na terenowym podwoziu.

 

Zuk  Renault  Nowy samochód bojowy_1

Uroczyste wręczenie i poświęcenie nowego wozu bojowego. 17.09.2001r. 

Nowy samochód bojowy_poświęcenie  Nowy samochód bojowy_wręczenie kluczyka

 W 1997r. OSP została wpisana do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i pozostaje w nim nadal.

 

System Ratowniczy

 

Działalność OSP opiera się na współpracy z KM PSP w Katowicach i JRG nr 2 - które to dysponują nas do działań ratowniczo-gaśniczych.

 

OSP Kostuchna bierze udział w różnorakich akcjach, od zabezpieczenia miasta, poprzez drobne zdarzenia, aż po te poważne np.pożar "Polarcup"2000r.,czy działania na terenach Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie, w styczniu 2006r.(podczas katastrofy, jako jedna z nielicznych OSP).

Chorzów 28.01.2006r.  Chorzów 28.01.2006r..  Chorzów 28.01.2006r. 

Akcja ratownicza Chorzów 28.01.2006r.

Odśnieżanie Spodka (2005r)  Odśnieżanie Spodka (2005r.)  Odśnieżanie Spodka (2005r).

.Odśnieżanie Spodka (2005r).  .Odśnieżanie Spodka (2005r)..

Ośnieżanie Spodka 2006r.

 

Życzliwość władz Miasta Katowice, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, oraz Państwowej Straży Pożarnej przyczynia się wydatnie do podnoszenia kwalifikacji naszych strażaków, do unowocześniania sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a w szczególności do gotowości niesienia pomocy potrzebującym.

 

Akcja ratownicza  Akcja ratownicza.  Nocny wyjazd do akcji

 

OSP Kostuchna działa jako stowarzyszenie
(na podstawie ustawy z dn.24.08.1991r., o ochronie ppoż, oraz ustawy z dn.7. 04.1989r. " Prawo o stowarzyszeniach"),
posiadające osobowość prawną, lecz nie prowadzi działalności gospodarczej.Komendanci/ Naczelnicy

pełniący kolejno funkcję, od założenia OSP Kostuchna - do dziś:

Namysło Franciszek - 1923r.
Dziura Teofil - 1930r.
Żogała Józef - 1934r.
Grzesica Gerhard - 1954r.
Kuzia Maksymilian - 1956r.
Grzesica Gerhard - 1966r.
Brożek Aleksander - 1968r.
Frohs Franciszek - 1969r.
Brożek Aleksander - 1972r.
Krybus Andrzej - .......r..
Czyż Adam - 1977r.
Helik cesław - 2001r.
Gos Jacek - 2005r.
Libront Dariusz - 2007r.
Wesoły Krystiam - 2011r. (aktualny)

Prezesi Zarządu OSP Kostuchna

Walenty Czernek,
Kłakus Ludwik,
Gałuszka Józef,
Kozyra Józef,
Brożek Aleksander,
Kiełbasa Leon,
Solik Andrzej,
Marek Odrzywołek (aktualny).

OSP


Autor: Roman Jarczok, 

źródło: informacje i materiały przekzane przez Naczelnika OSP Dariusza Libront, "Piotra", żródła www., materiały własne.


Aktualności Ogłoszenia Historia Zdjęcia Zarząd Ciekawostki Kontakt
Humor strażacki


Telefon alarmowy
Kogut       998       
Kogut.
Pamiętaj