Kostuchna

Strona główna Historia Kostuchny Zdjęcia Kostuchny Samorząd Parafia Szkoły i Przedszkola OSP Kostuchna Wydarzenia Ogłoszenia i Informacje
Ciekawostki - stare dokumenty Kostuchna na www. i literatura o Kostuchnie Mapa Kostuchny Kontakt Sonda - oceń stronę Ksiega Gości Reklama

HISTORIA KOSTUCHNY
Poprzednia stronaStrona 1Strona 2Strona 3Koniec

Od 01.09.1939r. przez Kostuchnę w kierunku Wesołej i Katowic  przetaczały się liczne konwoje rodzin uchodzących z okolic Mikołowa, Łazisk i okolic przed wojskami niemieckimi.  Okolice te z Mikołowem na czele były areną pierwszych walk z najeźdźcami.

Wiele rodzin z Kostuchny wraz z dobytkiem przyłączało się do uchodźców i podążało w kierunku Wesołej. W trakcie pierwszego dnia podróży większa ich część powróciła pod osłoną nocy do swych domostw. Wg relacji świadków tamtych wydarzeń powodem uchodźctwa były opowieści o krwawych walkach pod Mikołowem i Wyrach, okrucieństwie okupanta, zaś powodem rychłego powrotu była obawa przed tułaczką. Decyzja powrotu do swych domostw i gospodarstw była możliwie słuszna ponieważ w Kostuchnie oddziały niemieckie nie napotkały czynnego oporu i nie dochodziło do mordów i egzekucji. Nie mniej jednak ich przemarsz przez Kostuchnę (ok.05-06.09.1939r.) spowodował brutalne grabieże, szczególnie wśród gospodarzy (konie, bydło, trzoda, plony rolne itp.)

Lokalne oddziały partyzanckie wg różnych źródeł w okresie okupacji działały również na terenie Kostuchny np. poprzez sabotaż pracy linowej kolejki węglowej pomiędzy kopalnią "Boże Dary" a Elektrownią w Łaziskach, poprzez uszkadzanie urządzeń wydobywczych i energetycznych kopalni "Boże Dary" czy też poprzez uszkadzanie linii kolejowej (np. demontaż szyn).

 

W czasie okupacji hitlerowskiej na terenach współczesnej Kostuchny zlokalizowane były podobozy jenieckie: przy kopalni "Boże Dary" - radzieccy jeńcy wojenni z obozu w Łambinownicach oraz przy Fabrykach Celulozy, Tektury i Kartonu - jeńcy jugosłowiańscy z obozu w Cieszynie Czeskim.

We wrześniu 1944r. hitlerowcy powiesili w Kostuchnie 3 obywateli radzieckich. (Nazwiska ofiar: Linejow, Pinkow, Prokopenko).

Pod koniec wojny, trudną walkę stoczyli górnicy w obronie kopalni "Boże Dary". Na kopalnianej hałdzie grupa wojsk niemieckich zorganizowała punkt oporu, stąd też dopiero przy użyciu samolotów zmuszono niemców do kapitulacji. W czasie toczących się walk grupa robotników bez przerwy obsługiwała podstawowe urządzenia: pompy, kotłownie, centralę elektryczną itp. Kierownictwo kopalni spoczywało wówczas w ręku sztygara Kałuży, który miał do pomocy Nowaka, Bujoczka, Materę, Lebudę, Norysa i innych miejscowych robotników.

Niestety początkowy okres wyzwolenia (od 27.01.1945r.) przez oddziały Armii radzieckiej był dla kostuszan czasem ponownego haosu i niepokoju. Zanim ustabilizowano pewien porządek prawny dochodziło do grabieży i zaboru dobytku na rzecz oddziałów wyzwoleńczych.

Po wyzwoleniu rozpoczęła się odbudowa życia gospodarczego i społecznego Kostuchny. Już 5  lutego 1945r. wznowiła eksploatację kopalnia "Boże Dary".

W roku 1949 wzniesiono pięćdziesiąt jednorodzinnych domków fińskich dla górników.

Fińskie domki  Fińskie domki.

Fińskie domki (przy ul. Armii Krajowej)


Zaraz po wojnie zbudowano w Kostuchnie dwie szkoły zawodowe. Powstało kilka nowych zakładów pracy jak Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego (dzisiejszy REMAG), Zakłady wytwórcze Osprzętu Sieciowego (POLAM), Przetwórnia Owocowo-Warzywna.

Remag

Remag1

Remag2
Jaworznicko-Mikołowskie Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego (dzisiejszy REMAG)

W roku 1946 w Kotuchnie został postawiony barak z przeznaczeniem na miejscowy kościół. Kościół poświęcono Trójcy Przenajświętszej w dniu 10 listopada 1946r. Jako Parafia Kostuchna, zostaje utworzona dopiero w 1957 roku.

Stary Kościół

Pierwszy Kościół w Kostuchnie pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej

W roku 1987 Parafia Trójcy Przenajświętszej w Kotuchnie uzyskała zezwolenia na budowę nowego kościoła.     Aby wspomóc ten cel wydano tzw. "Cegiełkę na budowę nowego Kościoła Trójcy Przenajświętszej" o nominale 100.000,- zł.

 

Cegiełka na budowę nowego Kościoła

Cegiełka na budowę nowego Kościoła

 

Budowę nowego kościoła zakończono we wrześniu 1995 roku a poświęcenia dokonano 7 października 1995 roku.

Nowy Kościół w Kostuchnie
Nowy Kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie

 W ciągu 25 lecia powojennego zwiększyła się blisko 100% liczba budynków mieszkalnych w osadzie. W 1945 roku było ich 300, w 1970r. - 581 (w tym 509 domków prywatnych), dzisiaj jest ich ok 1900 i wciąż wzrasta. W latach tych rozwijało się również szybko budownictwo zakładowe.

Od 1924 do 1951 roku Kostuchna należała do gminy Piotrowice, a w latach1951-1954 do Katowic. W uznaniu rozwoju i gospodarności osady przemysłowej Rada Ministrów nadała Kostuchnie w 1954 roku status osiedla robotniczego, a Wojewódzka Rada Narodowa utworzyła Gromadzką Radę Narodową , w skład której weszły - oprócz Kostuchny wydzielonej z miasta Katowice - Boże Dary wydzielone z gminy Podlesie.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.08.1954r. z dniem 01.10.1954r. z rozległego powiatu pszczyńskiego wyłączono północną jego część o utworzono odrębny powiat z siedzibą władz administracyjnych w Tychach. W skład nowego powiatu tyskiego od 05.10.1954r. wchodzi między innymi gromada Kostuchna. W skład gromady wchodzą Boże Dary i Kostuchna. Siedziba Gminnej Rady Narodowej mieściła się w Kostuchnie (górka) w budynku na rogu dzisiejszych ulic T.B.Żeleńskiego (dawniej Pawia) i Szarych Szeregów.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.10.1954r. gromada Kostuchna uzyskuje status osiedla.

Z dniem 29.02.1956r.  na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej do Kostuchny przyłączono 81,5 hektarów terenu między ulicami Stabika, Dąbrowszczaków, Sasanek i Cyprysów, należących dotychczas do gminy Podlesie a kilkanaście parcel przynależnych do Kostuchny wcielono do Podlesia.

W roku 1967 Kostuchna uzyskała prawa miejskie.


Miasto Kostuchna

Wycinek prasowy z roku 1967.

Budynek Urzędu Miasta Kostuchna

Budynek Urzędu Miasta Kostuchna (na rogu ul.T.B.Żeleńskiego i Szarych Szeregów)


Przed przyłączeniem do Katowic, w 1970r. (08.12) Kostuchna zajmowała obszar 7,4km² i liczyła 6934 mieszkańców. Z dniem 01.01.1973r. Kostuchna obejmowała powierzchnię 2201 ha  a liczba mieszkańców wynosiła 12106 (Kostuchna, Podlesie i Zarzecze).

Aktualnie zajmuje powierzchnię 8,6km² a liczba mieszkańców wynosi 8,4 tysięcy osób i wciąż rośnie.

Po roku 1995 Kostuchna traci ostatecznie swój oryginalny charakter rolniczy. Intensywny rozwój aglomeracji katowickiej spowodował duże zainteresowanie tą malowniczą miejscowością wśród inwestorów budowlanych, zarówno prywatnych jak i komercyjnych. Powstają nowe osiedla i budowane są nowe domy.

Kostuchna od północy graniczy z Piotrowicami, od Południa z Czułowem, od wschodu z Murckami, od zachodu z Zarzeczem i od południowego zachodu z Podlesiem.

Autor: Roman Jarczok
Bibliografia:
Lech Szafraniec, "Osady i osiedla Katowic"; Wydawnictwo "Śląsk" 1983;
Jan Kantyka, "Tychy - zarys rozwoju miast i powiatu"; Wydawnictwo "Śląsk" 1975;
Wspomnienia rodzimych mieszkańców Kostuchny.

Rozwój Kostuchny na przykładzie
ul.Sezamkowej
Rozwój Kostuchny na przykładzie
ul.Szarych Szeregów
ul.Sezamkowa2003 ul.Szarych Szeregów2003
Rok 2003
ul.Sezamkowa2004 ul.Szarych Szeregów2004
Rok 2004
ul.Sezamkowa2006 ul.Szarych Szeregów2006
Rok 2006
Budowa osiedla Bażantowo Osiedle Bażantowo

Rok 2007

(budowa osiedla "Bażantowo)

- Rok 2008 -

Zapraszam na spacer i przekonaj się sam jak zmieniła się Kostuchna

KostuchnaHistorię  Kostuchny znajdziesz również między innymi w lekturze:
Stefan Gierlotka.
"UNICZOWY
Kalendarium Historii południowych dzielnic Katowic:
Kostuchna, Ochojec, Piotrowice, Podlesie, Zarzecze"

"Uniczowy"
Album monograficzny KWK"Murcki" 1657-2003 wydany z inicjatywy
inż. Józefa Wojtynka
dyrektora kopalni w latach 1999-2003Album


Poprzednia stronaStrona 1Strona 2Strona 3Koniec


Strona główna Historia Kostuchny Zdjęcia Kostuchny Samorząd Parafia Szkoły i Przedszkola OSP Kostuchna Wydarzenia Ogłoszenia i Informacje
Ciekawostki - stare dokumenty Kostuchna na www. i literatura o Kostuchnie Mapa Kostuchny Kontakt Sonda - oceń stronę Ksiega Gości Reklama

Stronę odwiedziło   osób:Katalog stron - Dobre strony katalog stron
www.boo.pl Kostuchna_baner