Kostuchna

Strona główna Historia Kostuchny Zdjęcia Kostuchny Samorząd Parafia Szkoły i Przedszkola OSP Kostuchna Wydarzenia Ogłoszenia i Informacje
Ciekawostki - stare dokumenty Kostuchna na www. i literatura o Kostuchnie Mapa Kostuchny Kontakt Sonda - oceń stronę Ksiega Gości Reklama


HISTORIA KOSTUCHNY
Poprzednia stronaStrona 1Strona 2Strona 3Następna strona

Osadę zamieszkiwała w większości ludność polska. Świadczy o tym między innymi ożywiona działalność w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku placówki Towarzystwa Czytelni Ludowych, kierowane przez Jana Sikorę. W początkach XX wieku nastąpiły znaczne zmiany w strukturze społecznej. Do Kostuchny napływali nowi ludzie zatrudniani do lat dwudziestych wyłącznie w kopalni "Boże Dary" i towarzyszących jej zakładach (elektrowni i smołowni). Wśród przybyszy znaleźli się przedstawiciele średniego i wyższego dozoru technicznego pochodzenia wyłącznie niemieckiego. Dlatego też z trzech szkół istniejących w Kostuchnie w latach międzywojennych jedna była szkołą mniejszościową. Natomiast załoga kopalni rekrutowała się z okolicznych wsi zamieszkałych w większości przez ludność polską.


Szkoła (Boże Dary)
Szkoła w Bożch Darach
Szkoła mniejszościowa
Szkoła mniejszościowa
Szkoła na górce
Szkoła na "górce"
Od XVIII wieku do 1924 roku Kostuchna administracyjnie podlegała gminie Ligocie.
Następował szybki rozwój kopalni "Boże Dary". W 1913r. zatrudniała 1100 robotników.
Przed wybuchem pierwszej wojny światowej w Kostuchnie ożywiło się polskie życie narodowe. Od 1913r. w osadzie rozwijał działalność chór "Słowiczek".

Chór Słowiczek
Chór "Słowiczek"

W 1913r. istniała w Kostuchnie biblioteka TCL (Towarzystwo Czytelni Ludowych) prowadzona przez Jana Sikora ( od 26.06.1927 do 30.06.1928 wypożyczenia wynosiły 3019 x).

Zaraz po wojnie utworzono tu 172-osobowe gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", kierowane przez Jana Olesia, Jana Gołosa i Stefana Marczoka. (z jego szeregów rekrutowała się znaczna liczba ludzi zaprawionych w walce z szykanami pruskiej administracji i policji). 

Od 1919r. działało w Kostuchnie 120-osobowe Towarzystwo Polek oraz liczne organizacje polityczne i związkowe (Narodowe Stowarzyszenie robotników, Związek Zawodowy Polski, Polska Partia Socjalistyczna, Centralny Związek Zawodowy Polski, Narodowa Partia Robotnicza z Karolem Stabikiem na czele).
W roku 1926 mieszkańcy Kostuchny wpisują się do pamiątkowej „Deklaracji niepodległości” Stanów Zjednoczonych na pamiątkę 150-lecia niepodległości.

Deklaracja niepodległości USA Deklaracja niepodległości USA.  Deklaracja niepodległości USA_

Strona deklaracji szkolnictwa polskiego

Okres powstań śląskich i plebiscytu był sprawdzianem polskości dla mieszkańców Kostuchny. Licznie uczestniczyli oni w walkach zwłaszcza podczas drugiego i trzeciego powstania śląskiego pod Gogolinem i Górą Św.Anny.

"... Dnia 29 czerwca 1922 roku przez Kostuchnę przeszły dwa szwadrony
wojska polskiego pod komendą generała Kazimierza Horoszkiewicza,
celem objęcia tego terenu przez władze polskie.
Wojsko zatrzymało się na początku wioski przy domu obywatela Hantulika
i tu odbyło się powitanie go przez przedstawiciela gminy.
Dzieci szkolne tworzyły szpaler.
Uroczystość odbyła się około godziny 10-ej przed południem,
poczem wojsko odmaszerowało
 przez Podlesie i Zarzecze do Mikołowa ..."

2 maja 1921r. mieszkańcy Kostuchny wyruszyli do III-go Powstania Śląskiego z miejsca upamiętnionego tablicą z napisem:
"Z tego miejsca 2-go maja 1921r.
2-ga kompania 2-go batalionu
2-go pułku pszczyńskiego
wyruszyła do boju o wolność
ludu śląskiego z pod wiekowego
zaboru i przyłączenia go do macierzy.
Na wieczną pamięć
społeczeństwo m. Kostuchny "


Pomnik Powstańców Śląskich z Kostuchny     Tablica pamiątkowa
             Pomnik Powstańców Śląskich z Kostuchny                 Tablica pamiątkowa w miejscu
                                                                                                      oryginalnego pomnika


Grób nieznanego poswtańca
Grób nieznanego powstańca śląskiego

Oryginalny pomnik został zburzony w 1939 roku po wybuchu II-giej wojny światowej.
17 listopada 2002r. w dniu 80-tej rocznicy przyłączenia Śląska do Polski przy kościele parafialnym w Kotuchnie odsłonięto odbudowany pomnik Powstańców śląskich – mieszkańców Kostuchny". Kształt pomnika i napis: "Na pamiątkę 16 lipca 1922 roku" są zgodne z pierwowzorem. Dodatkowo na pomniku umieszczono imiona i nazwiska 95 powstańców śląskich-mieszkańców Kostuchny.


Nowy pomnik powstańców Kopia pomnika powstanców.
Nowy pomnik Powstańców Śląskich z Kostuchny

Większość mieszkańców Kostuchny należącej wtedy do gminy Piotrowice opowiedziała sie w czasie plebiscytu za Polską (83%), a także mieszkańcy kolonii Boże Dary (93%).

W okresie międzywojennym powstały na terenie współczesnej Kostuchny nowe zakłady przemysłowe, m.in. w 1928 roku Fabryka Miazgi Drzewnej i Tektury jako spółka filialna "Ksiegarni Św.Wojciecha" w Poznaniu. Na początku drugiego kwartału 1934 roku Fabryka zatrudniała 93 robotników.
W 1931 roku spółka akcyjna "Śląski Przemysł Cynkowy" otwarła na terenie Kostuchny podleskiej cynkownię blach i wyrobów blaszanych (dawniej fabryka Heyden).

Fabryka Heyden Fabryka Heyden.
Fabryka chemiczna HEYDEN

W cynkowni blach pracował światowej sławy inżynier Tadeusz Sędzimir, który w roku 1934 wynalazł i zastosował nową metodę ciągłego walcowania blach cienkich z równoczesnym ich cynkowaniem.


Wynalazek

"Wynalazek inż.Sędzimira" - czytaj całość

- dokument udostępniony przez "Piotra" -

Czytaj również artykuł
w Biuletynie Samorządowym
nr 9/2008

Ignacy Mościcki w Kostuchnie. 1934r.

Rok 1934. Prezydent Ignacy Mościcki podczas zwiedzania w Kostuchnie linii cynkowania blachy

...::: zobcz foto album :::...

.

Spółka akcyjna "Śląski Przemysł Cynkowy" w Kostuchnie instniała do wybuchu II wojny światowej. W okresie wojennym produkcja ukierunkowana była na przemysł zbrojeniowy okupanta. Po wojnie na terenie spółki powstaje Zakład Materiałów Instalacyjnych K-42 (1948r.). W latach 50-tych powstają Zakłady Osprzętu Sieciowego A-9 ("Osprzęt"). W latach 80-tych w fabryce funkcjonuje "POLAM" (do 2003r.). Po sprzedaży POLAMU na terenie fabryki zostaje utworzony "Zielony Park Przedsiębiorczości -Kostuchna" na terenie którego funkcjonuje kilkanaście małych przedsiębiorstw.

W Kostuchnie istniało wiele innych drobnych zakładów przemysłowych, m.in. przetwarzających drewno, np. 1928r. Zakład Kartonu w Kostuchnie, do 1933r. Fabryka wszelakich drzewek szczotkowych Jana Skrzydły.

W roku 1924 przy kopalni "Boże Dary" zostaje założony piłkarski klub sportowy "Górnik Kostuchna" (w 1977r. klub został połączony z "Górnikiem Murcki" tworząc klub sportowy

"MK Górnik Katowice").

W roku 1927 założono w Kostuchnie męską drużynę harcerską, która podlegała drużynie im. księcia Józefa Poniatowskiego z Mikołowa.


Poprzednia stronaStrona 1Strona 2Strona 3Następna strona


Strona główna Historia Kostuchny Zdjęcia Kostuchny Samorząd Parafia Szkoły i Przedszkola OSP Kostuchna Wydarzenia Ogłoszenia i Informacje
Ciekawostki - stare dokumenty Kostuchna na www. i literatura o Kostuchnie Mapa Kostuchny Kontakt Sonda - oceń stronę Ksiega Gości Reklama

Stronę odwiedziło   osób:Katalog stron - Dobre strony katalog stron
www.boo.pl Kostuchna_baner